O nás

Ještě jednou vás vítáme na našich stránkách. Dovolte, aby náš sbor a historii jeho vzniku představila naše sbormistryně Štěpánka Švejdová.

Smíšený komorní sbor Vocalica byl založen v říjnu roku 2001 ze členů smíšeného pěveckého sboru působícího dlouhá léta v Praze 4. První sbormistryní sboru byla Renata Kárníková. Následovala léta více či méně plodná, počet členů značně kolísal a v roce 2006 byla budoucnost sboru ohrožena.

Silou vůle se mi podařilo sbor vykřesat z popela a od podzimních měsíců roku 2007 se píše novodobá historie Vocalici. Důležitým okamžikem se stalo navázání spolupráce s klavíristkou Veronikou Ptáčkovou, která se stala naší hostující sbormistryní do června roku 2010.

Zpíváme široký repertoár písní od gotiky a renesance přes americké spirituály, africké písně, jazz až po hudbu současnosti, film i muzikál. V Praze koncertujeme v kostele v Jirchářích, v Karlovském chrámu, v kostele sv. Ignáce, ve sv. Tomášovi na Malé Straně či v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a podnikáme i výlety.

Pravidelně zkoušíme jedenkrát týdně v učebně hudební výchovy v budově ZŠ Uhelný trh v samém centru Prahy. Podle potřeby počet zkoušek stoupá.

Vocalica je skupinka nadšených lidí, kteří rádi zpívají, a dělají tak radost druhým i sobě.