Poděkování

Tito lidé si zaslouží naše poděkování

Marek Burč za úpravy našich současných stránek a za technickou podporu

Roman Pavlík a Ondřej Nešpor za pomoc s předchozími internetovými stránkami

Pavel Švejda za trvalou a štědrou podporu a za krásné útočiště na Novotného lávce

Ladislav Poráč ze studia Garamond za úpravu loga, grafické šablony a vizitky

Alena a Martin Beranovi za fotodokumentaci

Leonka Hlavničková za cenné rady a za podporu